Envíos e devolucións

Empaquetado e envío

Os paquetes  envíanse  ó día seguinte da recepción do pago a través dunha compañía de transportes, con seguimento e control de firma, á dirección de envío que figura na súa folla de inscripción como cliente.

LA compañía podrá aplicar cargos adicionales ou modificar as condicións de entrega en caso de que vostede no se persone na entrega. Calquera que sexa a elección do envío, proporcionaráselle un enlace para o seguimento do seu paquete en línea.


Os costos do envío incluien gastos de manipulación e empaquetado, así como os gastos de envío. Os gastos de manipulación son fixos, mentras que as tasas de transporte varían dacordo ó peso ou ó volumen total do envío.
LAs tasas de envío da empresa de transporte corresponden a un plazo de entrega de 48h.

Políticas de Devolución

A devolución solo se podrá efectuar nun prazo inferior a 15 días naturales tras a recepción do producto. Transcurridos estos días non se aceptan devolucións de ningún producto.

Sólo se acetan devolucións en caso haberse producido un error no empaquetado, envío, detecte un mal funcionamiento, deterioro ou rotura do producto, en caso de non ser ninguna causa das anteriormente mencionadas,  non se aceptará a devolución do producto. Polo que recomendamos encarecidamente que revise o seu pedido, para verificar cantidades e productos que desxea comprar.

En caso de que o paquete chegue dañado recomendamos revisar a mercancía antes de que o transportista abandone o seu domicilio a fin de abrir unha reclamación ó transportista in situ.

En caso de fallo do producto, recomendamos que se poña en contacto co noso servicio de Atención ó Cliente para proceder á correcta subsanación dos problemas ocasionados.